Collecting

Nezáväzná ponuka

Zberná služba

Pri zbernej službe zaručujeme vysokú odbornosť

Zberná služba je špeciálny systém prepravy zásielok menšej hmotnosti a objemu, ktoré nedokážu úplne vyplniť priestor prepravného vozidla. Tento typ tovaru sa nazýva aj kusové zásielky.
Naša zberná služba vám dokáže ponúknuť zaujímavú cenu s garanciou krátkych dodacích termínov. To vieme docieliť vďaka sústredeniu väčšieho množstva kusových zásielok do podobných destinácií na jednom zbernom mieste, ich hromadným odoslaním do zberného miesta cieľovej destinácie a nakoniec samotným doručením príjemcovi.
 V prípade záujmu vám zásielku vieme pripoistiť proti všetkým možným rizikám. Medzi najväčšie plusy zberných služieb patria zaujímavo nízka cena a preprava zásielok rôznej hmotnosti a veľkosti aj napriek ich nižšiemu množstvu. Okrem toho sa na nás môžete spoľahnúť aj v oblasti colných služieb, pri prejednaní zásielky v dovoze, vývoze či tranzite.
 
Nezáväzná ponuka

Zberná služba

Pri zbernej službe zaručujeme vysokú odbornosť

Zberná služba je špeciálny systém prepravy zásielok menšej hmotnosti a objemu, ktoré nedokážu úplne vyplniť priestor prepravného vozidla. Tento typ tovaru sa nazýva aj kusové zásielky.
Naša zberná služba vám dokáže ponúknuť zaujímavú cenu s garanciou krátkych dodacích termínov. To vieme docieliť vďaka sústredeniu väčšieho množstva kusových zásielok do podobných destinácií na jednom zbernom mieste, ich hromadným odoslaním do zberného miesta cieľovej destinácie a nakoniec samotným doručením príjemcovi.
 V prípade záujmu vám zásielku vieme pripoistiť proti všetkým možným rizikám. Medzi najväčšie plusy zberných služieb patria zaujímavo nízka cena a preprava zásielok rôznej hmotnosti a veľkosti aj napriek ich nižšiemu množstvu. Okrem toho sa na nás môžete spoľahnúť aj v oblasti colných služieb, pri prejednaní zásielky v dovoze, vývoze či tranzite.
 
Nezáväzná ponuka

Naši klienti

Roky pôsobenia v odbore sú dôkazom odbornej spôsobilosti.

„Vaša spokojnosť je náš cieľ!“

Staňte sa súčasťou nášho klientskeho portfólia.

„Vaša spokojnosť je náš cieľ!“

Staňte sa súčasťou nášho klientskeho portfólia.

Významní klienti

Významní klienti

klienti.JPG klienti.JPG
<iframe src="https://trafficban.etransport.pl/plugins/box.html?href=trafficban.com&amp;language=en" scrolling="auto" frameborder="0" style="border:solid 1px #808080;width:600px;height:600px"></iframe>