Medzinárodná
doprava

riešenia s prihliadnutím na cenu, čas, spoľahlivosť a nadväznosť na celkový distribučný proces.

Nezáväzná ponuka

Medzinárodná
doprava

riešenia s prihliadnutím na cenu, čas, spoľahlivosť a nadväznosť na celkový distribučný proces.

Nezáväzná ponuka

Rýchlosť

Spoľahlivosť

Skúsenosti

Dobrá cena

Spoľahlivosť

Skúsenosti

Dobrá cena

Rýchlosť

Naše služby Naše služby

Ponúkame Vám predovšetkým rýchlu, Rýchla, spoľahlivá a bezpečná preprava.

Naši klienti

Roky pôsobenia v odbore sú dôkazom odbornej spôsobilosti.

„Vaša spokojnosť je náš cieľ!“

Staňte sa súčasťou nášho klientskeho portfólia.

„Vaša spokojnosť je náš cieľ!“

Staňte sa súčasťou nášho klientskeho portfólia.

Významní klienti

Významní klienti

klienti.JPG klienti.JPG
<iframe src="https://trafficban.etransport.pl/plugins/box.html?href=trafficban.com&amp;language=en" scrolling="auto" frameborder="0" style="border:solid 1px #808080;width:600px;height:600px"></iframe>